Дизайнерам
  Знайти
  Пошук

  Політика конфіденційності

  Відеоконсультація
  1. Визначення термінів
  1.1
  У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
  1.1.1
  «Адміністрація сайту (далі — Адміністрація сайту)» — уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені сайту «MIRS HOME», які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
  1.1.2
  «Персональні дані» — будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи побічно визначеної або такої, що визначається, фізичної особи (суб’єкту персональних даних).
  1.1.3
  «Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включно зі збором, записом, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витягом, використанням, передачею (поширенням, наданням доступу), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.
  1.1.4
  «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їхнього поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
  1.1.5
  «Користувач сайту “MIRS HOME”» — особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт.
  1.1.6
  «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і збережений на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
  1.1.7
  «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.
  2. Загальні положення
  2.1
  Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
  2.2
  У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач має припинити використання сайту.
  2.3
  Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту «MIRS HOME». Сайт не контролює й не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступних на цьому сайті.
  2.4
  Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.
  3. Предмет політики конфіденційності
  3.1
  Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач має за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті.
  3.2
  Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем через заповнення реєстраційної форми на Сайті «MIRS HOME» в розділі про реєстрацію і включають у себе таку інформацію:
  3.2.1
  Адреса електронної пошти (e-mail)
  3.3
  Сайт захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і під час відвідування сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):
  • IP адреса;
  • інформація з cookies;
  • інформація про браузер (чи іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
  • час доступу;
  • адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
  • реферер (адреса попередньої сторінки).
  3.3.1
  Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.
  3.3.2
  Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.
  3.4
  Будь-яка інша персональна інформація, необумовлена вище (історія переглядів сторінок, браузери й операційні системи, які використовуються і т.д.), підлягає надійному зберіганню й нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.
  4. Цілі збору персональної інформації користувача
  4.1
  Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:
  4.1.1
  Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.
  4.1.2
  Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включно з відправленням повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту, наданням послуг, обробкою запитів і заявок від Користувача.
  4.1.3
  Надання Користувачеві ефективної клієнтської й технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних із використанням Сайту.
  4.1.4
  Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту.
  4.1.5
  Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
  5. Способи і терміни обробки персональної інформації
  5.1
  Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних із використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
  5.2
  Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленому законодавством України.
  5.3
  У разі втрати або розголошення персональних даних, Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
  5.4
  Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
  5.5
  Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
  6. Зобов’язання сторін
  6.1
  Користувач зобов’язаний:
  6.1.1
  Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом «MIRS HOME».
  6.1.2
  Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни цієї інформації.
  6.2
  Адміністрація сайту зобов’язана:
  6.2.1
  Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
  6.2.2
  Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
  6.2.3
  Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в дійсному діловому обороті.
  6.2.4
  Здійснити блокування персональних даних, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
  7. Відповідальність сторін
  7.1
  Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
  7.2
  У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо ця конфіденційна інформація:
  7.2.1
  Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
  7.2.2
  Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
  7.2.3
  Була розголошена за згодою Користувача.
  8. Вирішення спорів
  8.1
  До звернення в суд із позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту й Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
  8.2
  Одержувач претензії протягом 30 календарних днів із дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
  8.3
  У разі недосягнення згоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
  8.4
  До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.
  9. Додаткові умови
  9.1
  Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.
  9.2
  Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
  9.3
  Усі пропозиції або питання стосовно цієї Політики конфіденційності треба повідомляти в розділ «Зворотній зв’язок».
  9.4
  Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою «mirshome.com.ua/privacy-policy».